Főoldal       Projekt leírás       Nanotechnológia       Pólus program       Miskolc       Kapcsolat          

Pólus program >

A Fejlesztési Pólus Program célja:

  Átfogó célja:
 • Nemzetközileg versenyképes klaszterek kialakulásának előmozdítása
 • Magas hozzáadott értékű, innovatív tevékenységekre történő specializáció
 • Erős kooperáció elsősorban a vállalatok, illetve kiegészítő jelleggel az egyetemek és önkormányzatok között, a hosszú távú versenyképesség fenntartása érdekében
 • A pólusok a vállalkozások hálózatosodása, majd klaszteresedése, valamint a kutatói és az egyetemi szférával való kooperáció révén elérik azt a méretet, amely az európai szintű versenyképességhez szükséges és a magas hozzáadott értékű, exportorientált tevékenységek erősödésén keresztül jelentősen növelik az egész magyar gazdaság versenyképességét.

  A várt konkrét eredmények:

 • 2013-ra az országban 5-10 sikeres klaszter jön létre
 • Mindegyik sikeres klaszter európai szinten is mérhető piaci részesedéssel bír
 • Mindegyik sikeres klaszter szervesen kapcsolódik a globális iparági értékláncba
 • Megerősödik a KKV-szektor, nemzetközi versenyképessége, beszállítói, és önálló fejlesztési képessége jelentősen növekszik
 • Javul a foglalkoztatottsági arány a tradable szektor javáraA fejlesztési pólus program indokoltsága:

  Magyarországnak a régió országaihoz képesti versenyképességi lemaradása alapvetően két okra vezethető vissza. Egyrészt a hazai gazdaság strukturális problémái az elmúlt 15 évben jórészt kezeletlenek voltak, másrészt az elmúlt hat évben a tradable és non-tradable szektor aránya jelentősen elmozdult az utóbbi javára. A non-tradable szektor nagy súlya következtében az export versenyképessége csökken, a növekedés jelentősen elmarad a potenciálistól, a foglalkoztatás alacsony szinten stagnál. Mindezt tetézi, hogy az Európai Unióhoz történt csatlakozás következtében az ország egy nagyobb gazdaság részévé vált, ami szükségszerűen további jelentős specializációt fog indukálni. A tradable szektoron keresztül kialakuló európai munkamegosztás több generáción át meghatározza a magyar gazdaság fejlődési pályáját. Ez a tény pedig különösen indokolttá teszi a tradable szektor versenyképességének helyreállítását. Csak a tradable és a non-tradable szektor közötti egyensúly helyreállítása révén érhető el exporton alapuló hosszú távú versenyképesség-növekedés. A Pólus Program ezt a célt hivatott elősegíteni.

  A program két fejlesztési terültre fókuszál. Egyrészt támogatja a hálózatokba, majd klaszterekbe szerveződő vállalkozásokat (vállalkozásfejlesztés), másrészt javítja azok üzleti környezetét úgy, hogy az hosszú távon előmozdítsa a klaszterek versenyképességét (horizontális gazdaságfejlesztés).

   Copyright © 2007 NANOPOLIS Kft.       E-mail: info@nanopolis.hu